Nhật ký Trade

Chuyên mục này ghi chép lại tất cả các giao dịch của tôi, cả giao dịch lãi và giao dịch cắt lỗ. Tôi cũng giải thích tất cả lý do vì sao tôi vào lệnh, vì sao tôi thoát lệnh, ghi chép những cảm xúc tâm lý lúc đó của tôi, cả những nhận định của cá nhân tôi về dòng vốn, về thị trường. Một khi anh em đọc nhật ký trade của một trader, dù là thất bại hay thành công anh em cũng sẽ rút được nhiều kinh nghiệm quý.

Vì là nhật ký, nên tạm thời nó bí mật, tôi sẽ tiết lộ tất cả khi nó đủ một lượng kinh nghiệm nhất định.


Bảo vệ: Nhật ký trade ngày 24 tháng 4 năm 2018

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp: Mật khẩu: ...
Xem Chi Tiết

Bảo vệ: Nhật ký trade ngày 21 tháng 4 năm 2018

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp: Mật khẩu: ...
Xem Chi Tiết

Bảo vệ: Nhật ký trade ngày 16 tháng 4 năm 2018

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp: Mật khẩu: ...
Xem Chi Tiết

Nhật ký trade ngày 15 tháng 4 năm 2018

Mình chụp lại những hình ảnh trong bài phân tích này từ ngày 15, đồng thời bây giờ cũng đã 11h38ph tối, gần sang ngày 16. Tuy nhiên tới 7h sáng ngày 16 theo giờ Việt Nam mới đóng nến ...
Xem Chi Tiết

Bảo vệ: Nhật ký trade ngày 12 tháng 4 năm 2018

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp: Mật khẩu: ...
Xem Chi Tiết

Bảo vệ: Nhật ký trade ngày 11 tháng 4 năm 2018

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp: Mật khẩu: ...
Xem Chi Tiết

Bảo vệ: Nhật ký trade ngày 9 tháng 4 năm 2018

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp: Mật khẩu: ...
Xem Chi Tiết

Bảo vệ: Nhật ký trade ngày 6 tháng 4 năm 2018

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp: Mật khẩu: ...
Xem Chi Tiết

Bảo vệ: Nhật ký trade ngày 4 tháng 4 năm 2017

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp: Mật khẩu: ...
Xem Chi Tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *