MMOers – Chia sẻ kiến thức Crypto Trading

Trading và những khoảng giá bằng nhau (phần 2)

Ở phần trước, tôi có đề cập sơ qua về những bước căn bản để bạn đọc (đặc biệt là người mới) có thể tham khảo và tập tành quan ...
Xem Chi Tiết

Trading và những khoảng giá bằng nhau (phần 1)

Trader mới thì nên trade thế nào, nhất là trong thị trường Crypto? Mục tiêu của serie này là tôi muốn đề xuất một phương pháp trade sao cho thật ...
Xem Chi Tiết

Bài giảng thứ 5: Đường Tenkan và đường Kijun (P1)

Trong các bài giảng thứ 1 và bài giảng thứ 2, tôi đã giới thiệu cách tính bảng cân bằng và cách thể hiện trên biểu đồ. Sau đó, tôi ...
Xem Chi Tiết

Bài giảng thứ 4: Lý thuyết quan sát phạm vi giá

Ba trụ cột chính của đồ thị cân bằng, ngoài lý thuyết thời gian và lý thuyết sóng, thì còn có lý thuyết quan sát phạm vi giá. Ở bài giảng ...
Xem Chi Tiết

Bước đi ngẫu nhiên và bước đi không ngẫu nhiên

Trong bài viết này, để diễn đạt cho gọn, xin giữ lại thuật ngữ bước đi ngẫu nhiên là random walk và bước đi không ngẫu nhiên là non-radom walk. Giới ...
Xem Chi Tiết

Phân tích cơ bản là gì?

Phân tích cơ bản là gì? Phân tích cơ bản là kiểm tra các lực lượng cơ bản ảnh hưởng đến sự thịnh vượng của nền kinh tế, các nhóm ...
Xem Chi Tiết

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật là gì? Phân tích kỹ thuật là dự báo biến động giá tài chính trong tương lai dựa trên việc kiểm tra biến động giá trong ...
Xem Chi Tiết

Tại sao phải phân tích chứng khoán? Và tính hiệu quả của thị trường

Phố Wall có rất nhiều nhà phân tích, chiến lược gia và nhà quản lý danh mục đầu tư được thuê để làm một việc: đánh bại thị trường. Các ...
Xem Chi Tiết

Tổng quan về Trading

Phân tích kỹ thuật là gì? Phân tích Kỹ thuật là nghiên cứu về hành động thị trường, chủ yếu thông qua việc sử dụng biểu đồ, nhằm mục đích ...
Xem Chi Tiết

Trade bằng BOT

Trade bằng bot có lời không? Có lẽ trước khi trả lời câu hỏi đó, tôi nghĩ nên trả lời câu "vì sao lại trade bằng bot"? Cá nhân tôi ...
Xem Chi Tiết