MMOers – Chia sẻ kiến thức Crypto Trading

Fibonacci (phần 1) – Quy luật của tự nhiên và tính chất luôn luôn đúng của Fibonacci

Tôi bắt đầu bài đầu tiên về Fibonacci (mà tôi sẽ gọi tắt là fibo trong serie này) và trong lòng vẫn y nguyên những hứng khởi ban đầu khi phát ...
Xem Chi Tiết

Bảo vệ: Nhật ký trade ngày 24 tháng 4 năm 2018

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp: Mật khẩu: ...
Xem Chi Tiết

Bảo vệ: Nhật ký trade ngày 21 tháng 4 năm 2018

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp: Mật khẩu: ...
Xem Chi Tiết

Hiện tượng “thiếu đồi phải” trong tín hiệu phân kỳ MACD-H

Bài viết này tôi bàn tới một vấn đề thuần về kỹ thuật ở một mức độ sâu hơn một chút (một chút thôi!). Ngoài ra tôi cũng không phải ...
Xem Chi Tiết

Bảo vệ: Nhật ký trade ngày 16 tháng 4 năm 2018

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp: Mật khẩu: ...
Xem Chi Tiết

Nhật ký trade ngày 15 tháng 4 năm 2018

Mình chụp lại những hình ảnh trong bài phân tích này từ ngày 15, đồng thời bây giờ cũng đã 11h38ph tối, gần sang ngày 16. Tuy nhiên tới 7h ...
Xem Chi Tiết

Bảo vệ: Nhật ký trade ngày 12 tháng 4 năm 2018

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp: Mật khẩu: ...
Xem Chi Tiết

Bảo vệ: Nhật ký trade ngày 11 tháng 4 năm 2018

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp: Mật khẩu: ...
Xem Chi Tiết

Kỹ năng Zoom đồ thị để tìm điểm vào đẹp

Tôi viết bài này để chia sẻ về một kỹ năng rất căn bản, đó là zoom chart để tìm điểm vào đẹp. Zoom chart ở đây là cách diễn ...
Xem Chi Tiết

Bảo vệ: Nhật ký trade ngày 9 tháng 4 năm 2018

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp: Mật khẩu: ...
Xem Chi Tiết