Những ghi chép về Ichimoku

Serie này tôi viết song song với quá trình học hỏi để lý giải và áp dụng hệ thống Ichimoku, hệ thống này thực sự khiến tôi rất phấn khích. Nhiều anh em không biết tiếng Nhật thành thử đọc /ichimoku/ thành “i-chi-mo-cu” (nghe nó kì kì), đúng ra phải đọc là “i-chi-mô-cư” nó mới chuẩn âm Nhật. Trước đây tôi cũng là một biên phiên dịch tiếng Nhật, cũng rất nể người Nhật, qua hệ thống này tôi lại càng nể hơn.


Không có gì mới dưới mặt trời – Nobi học Ichi (Phần 1)

Ichimoku quả là một hệ thống phức tạp (tôi từng biết) mà càng nghiên cứu sâu tôi càng khâm phục tư duy của người Nhật - cụ thể là nể ...
Xem Chi Tiết